Eenmalige teruggaaf basispremie WAO WIA 2013 voor werkgever

dinsdag 24/12/2013

In het belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie arbeidsongeschiktheidsfonds). Dit betekent dat een werkgever een eenmalige teruggaaf krijgt van 28,82% van de basispremie WAO/WIA die deze per de peildatum 30 september 2013 heeft aangegeven over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013.

Aangiften en correcties die de werkgever na 30 september 2013 heeft gedaan, tellen niet mee. Heeft de werkgever een aangiftetijdvak van 4 weken of van een jaar, dan berekent de belastingdienst de basispremie tijdsevenredig.

De werkgever krijgt de teruggaaf in december 2013 of januari 2014. Doet de werkgever een jaaraangifte over 2013, dan ontvangt deze de teruggaaf in de loop van 2014. De teruggaaf wordt overgemaakt op het bij de belastingdienst bekende bankrekeningnummer. Eventuele openstaande aanslagen worden eerst verrekend.

Verzorgen wij uw loonadministratie dan verzoeken wij u de informatie over deze eenmalige teruggaaf basispremie die u ontvangt van de belastingdienst aan ons door te geven.