Een werkgever mag een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren

dinsdag 06/02/2018

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben het recht om ouderschapsverlof aan te vragen bij hun werkgever.
De werkgever mag dit verzoek niet weigeren, wel zijn er voorwaarden aan de aanvraag van het ouderschapsverlof.

 

Voor elk kind heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof in de eerste zeven levensjaren van het kind. Het totale ouderschapsverlof per kind wordt berekend door het aantal werkuren per week te vermenigvuldigen met 26.

In de wet staan er voorschriften over de manier waarop de verlofaanvraag moet worden ingediend. De aanvraag moet uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum ingediend zijn bij de werkgever. In deze aanvraag moet minimaal staan in welke periode de werknemer het verlof wil opnemen, de spreiding van de verlofuren en hoeveel uur per werk de werknemer wil opnemen. Een motivatie waarom de werknemer het ouderschapsverlof aanvraagt en wat de werknemer in deze tijd gaat doen zijn niet verplicht om te vermelden aan de werkgever. De werkgever mag derhalve ook geen eisen stellen aan de tijdsbesteding tijdens het ouderschapsverlof.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.