Een vrijwillige pensioenregeling voor ZZP’ers

donderdag 06/02/2014

Er wordt al jaren over gesproken en er lijkt nu eindelijk vorm gegeven te worden aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan het initiatief nemen om de regeling verder vorm te geven. Het belangrijkste kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid.

Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Gezien de wisselende inkomsten van een ZZP’er mag het ook flexibel.

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat om in aanmerking te komen voor bijstand het pensioenvermogen niet aangesproken hoeft te worden.

De ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd. Er is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. De zelfstandigen organisaties willen de regeling uit laten voeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

De staatssecretarissen Weekers van Financiën en Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben aangegeven dat het kabinet het initiatief van harte ondersteunt. Het is de bedoeling dat een en ander in wetgeving verankerd wordt en dat de pensioenregeling op 1 januari 2015 van start gaat.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.

Wij houden u  uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.