Digitaal aangifte inkomstenbelasting doen

donderdag 01/10/2015

Momenteel ligt er bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel waarin geregeld wordt, dat particulieren met ingang van 2017 alleen nog digitaal aangifte inkomstenbelasting kunnen doen (Wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst). De Tweede Kamer heeft reeds ingestemd met het wetsvoorstel.

Op dit moment hebt u als particulier nog de keuze tussen digitaal aangifte doen of op papier. Als het aan de Belastingdienst ligt, gaat dit veranderen; zij willen de komende jaren nog meer digitaal gaan communiceren met de burger.  Dit houdt dan ook in, dat de voorlopige en definitieve aanslagen per 2017 ook nog alleen maar digitaal verstuurd zullen gaan worden.

Om de overgang in goede banen te leiden, zal er een overgangsperiode van een jaar gaan komen. In het overgangsjaar zal de Belastingdienst alle berichtenverkeer zowel digitaal als per post gaan verzenden. Dit gebeurt momenteel al met de voorschotbeschikking van bijvoorbeeld de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Voor een vijftal groepen zal echter een uitzonderingspositie gaan gelden; zij worden uitgezonderd van het elektronisch berichtenverkeer en kunnen nog wel op papier communiceren met de Belastingdienst. Het gaat om de volgende groepen:

- Mensen met een woonadres in het buitenland - Nabestaanden van overledenen - Kinderen jonger dan 14 jaar - Mensen die onder curatele of onder bewind staan - Diplomaten met fiscale privileges

Op dit moment beschikt iedereen in Nederland over een elektronische postbus bij de overheid (zie Mijn.overheid.nl). Deze is alleen toegankelijk met Digid. Mocht u nog geen gebruik maken van Digid, dan is het wellicht raadzaam om deze op tijd aan te vragen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.