Dienstbetrekking voor de stagiaire fictief of niet?

donderdag 22/09/2016

Veel bedrijven hebben te maken met stagiaires en vaak ontvangen deze stagiaires daar ook een stagevergoeding voor. Een vergoeding die al dan niet marktconform is, bepaald of de werkgever ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd is of juist niet.

Wanneer marktconforme vergoeding?

Van een marktconforme vergoeding is sprake als de stagevergoeding meer dan alleen de onkosten van de stagiair dekt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een beloning die gelijk is aan het cao loon of het loon dat werknemers binnen betreffend bedrijf ook ontvangen. Op dat moment is er sprake van een echte dienstbetrekking en dan gelden de gewone regels voor de loonheffingen. Naast de loonbelasting en premie volksverzekeringen moeten voor deze stagiair dan ook premies voor werknemersverzekeringen en ZVW betaald worden.

Wanneer geen marktconforme vergoeding?

Wanneer de stagiair wel een vergoeding krijgt, maar beduidend minder dan wat gebruikelijk is voor de werknemers binnen het bedrijf dan is er geen sprake van een marktconforme vergoeding en kan het gezien worden als een fictieve dienstbetrekking. Het verschil met de echte dienstbetrekking is dat er in dit geval geen premies voor werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald. Zou deze laatste stagiair (fictieve dienstbetrekking) na zijn stage overigens direct in dienst komen bij hetzelfde bedrijf dan is over de genoten niet marktconforme vergoeding met terugwerkende kracht alsnog premie volksverzekeringen verschuldigd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.