Dien voor eind november aanvraag WBSO in

dinsdag 05/11/2013

Uw aanvraag voor WBSO moet eind november zijn ingediend. De WBSO (wet bevordering speur en ontwikkelingswerk), is een lucratieve fiscale regeling voor innovatieve bedrijven om te besparen op hun loonkosten. Veel bedrijven dienen een pro forma-aanvraag in, maar het is beter direct een complete WBSO-aanvraag in te dienen. De aanvraagprocedure loopt dan sneller en makkelijker. Hiermee profiteren deze aanvragers al van de voordelen in het begin van 2014. De aftrek bedraagt voor de eerste 250.000 euro 35% (voor starters zelfs 50%).

Daarnaast kunt u door een goede inrichting en administratie van het innovatieproces er voor zorgen dat u optimaal gebruik maakt van de meest voorkomende regelingen zoals, de WBSO maar ook de reseach en development aftrek of de innovatiebox.

Doel van de regeling Research & Development Aftrek (RDA) is om speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bij het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Met de RDA kunnen aan R&D-gerelateerde investeringen in bedrijfsmiddelen en de bijbehorende exploitatiekosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Hierbij kunt u denken aan investeringen in machines, materialen of uitbestede kosten zoals de bouw van een prototype. Het percentage wat in aftrek genomen mag worden bedraagt 60%.

Bedrijven die winst maken uit octrooien, of activiteiten die onder de WBSO regeling vallen, mogen deze winst onderbrengen in een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting, de innovatiebox. Over deze winst geldt dan een belastingtarief van 5% in plaats van 25%. De innovatiebox is bedoeld om innovatief onderzoek door ondernemers met een nv of een bv te stimuleren.