Definitieve aanslagen schenkbelasting worden later opgelegd

donderdag 17/05/2018

Als je een aangifte schenkbelasting over 2017 hebt gedaan, dan moet je lang wachten op de definitieve aanslag. De belastingdienst heeft aangegeven dat de definitieve aanslag tussen eind 2019 en 2021 wordt verstuurd.

Door het nieuwe automatiseringssysteem van de belastingdienst worden de ingediende aangiften schenkbelasting minder snel gecontroleerd dan vooraf was gehoopt. Definitieve aanslagen voor de schenkingsaangiften kunnen hierdoor momenteel nog niet worden opgelegd. De belastingdienst zal met de gegevens uit de ingediende aangiften een voorlopige aanslag opleggen. De aangifte is dan nog niet inhoudelijk beoordeeld. Na beoordeling van de aangifte zal de belastingdienst een definitieve aanslag schenkbelasting opleggen. Als de belastingdienst akkoord gaat met de ingediende aangifte, zal een nihilaanslag volgen. De belastingdienst heeft laten weten dat het opleggen van deze definitieve aanslagen lang gaat duren.

Als in de aangifte gevraagd is voor een vrijstelling in verband met aankoop, verbetering of onderhoud voor de eigen woning van de begiftigde dan wordt de aanslag opgelegd uiterlijk in 2021. De reden hiervan is dat de ontvanger van de schenking het bedrag verspreid over 3 volgende jaren mag besteden. De belastingdienst gaat na deze 3 jaren pas controleren of de voorwaarden van de vrijstelling is voldaan.

Voor overige schenkingen wordt de definitieve aanslag uiterlijk pas eind 2019 opgelegd, vanwege de problemen met het nieuwe automatiseringssysteem.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.