De VAR vanaf 2015

donderdag 17/07/2014

Het aanvragen van de Verklaring arbeidsrelatie ofwel de VAR-verklaring gaat vanaf 1 januari 2015 behoorlijk veranderen.

Met een VAR kan de soort arbeidsrelatie worden vastgesteld. Is een VAR-verklaring WUO (winst uit onderneming) afgegeven, dan geeft deze de opdrachtgever zekerheid dat hij inhouding en afdracht van loonheffing achterwege kan laten. De betreffende opdrachtnemer is dan zelfstandige en niet een werknemer. Hoewel vaak onduidelijk of de afgegeven VAR wel klopt, controleert de Belastingdienst pas achteraf.

Een VAR wordt nu door de opdrachtnemer worden ingevuld en aangevraagd, en biedt de opdrachtgever zekerheid  wanneer de werkzaamheden vermeld op de VAR overeenkomen met de opdracht. De opdrachtgever moet in het bezit zijn van een kopie van de VAR, en van een kopie van een geldig id.-bewijs (niet zijnde een rijbewijs) van de opdrachtnemer. Wanneer een VAR-WUO is afgegeven, liggen de risico’s van boetes en naheffingen in dat geval bij de opdrachtnemer. , wanneer de Belastingdienst achteraf vaststelt dat de VAR niet klopt. Om de opdrachtgever te beschermen tegen valse VAR-verklaringen, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid een VAR-verklaring telefonisch te verifiëren.

Vanaf 2015 wordt de rol van de opdrachtgevers aanzienlijk groter. De opdrachtgever moet vanaf 2015 namelijk controleren of de opdrachtnemer de VAR-aanvraag goed heeft ingevuld. De arbeidsrelatie wordt dan vooraf beoordeeld. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever niet beiden de aanvraag invullen, dan wordt er geen voorlopige VAR verklaring afgegeven.

Ook de aanvraag van de verklaring wijzigt. De aanvraag zal digitaal plaatsvinden via een web module bij de Belastingdienst. Bij de beoordeling van de aanvraag kan de Belastingdienst dan zien hoe beide partijen de aanvraag hebben ingevuld. Na de aanvraag wordt er direct een stempel op gezet door de Belastingdienst op de werkzaamheid. Het aantal vragen wordt uitgebreid. De VAR wordt niet meer automatisch verlengd, maar dient jaarlijks of per opdracht te worden aangevraagd.

Omdat nu al de verwachting is dat de web module niet tijdig gereed zal zijn en het niet de bedoeling is in 2015 eerst nog de huidige verklaring te verstrekken, is voorgesteld de huidige VAR verklaring van 2014 ook geldig te laten zijn voor de eerste maanden van 2015. De komende maanden zal meer duidelijk worden over het exacte moment van invoering en zullen we hier uiteraard weer op terug  komen.