De scholen zijn weer begonnen, maar wie gaat die studie eigenlijk betalen?

donderdag 03/09/2015

Het verdwijnen van de basisbeurs in het hoger onderwijs plaatst veel ouders voor de vraag of extra bijspringen nodig is. Stel, uw zoon studeert aan de universiteit en woont op kamers. Hoeveel kunt u uw zoon geven zonder dat hij schenkbelasting moet betalen?

Het standaardbedrag dat u vrijgesteld mag schenken is 5.277 euro (2015). U kunt dat bedrag jaarlijks schenken aan uw zoon, zonder dat hij daarvoor aangifte schenkbelasting hoeft te doen. Is uw zoon tussen 18 en 40 jaar, dan kunt u in één kalenderjaar vrijgestelde schenkingen geven tot een bedrag van 25.322 euro (2015). De vrijstelling van 5.277 euro is daarnaast dan niet mogelijk.

Let op! Uw zoon moet bij de verhoogde schenkingsvrijstelling binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar aangifte doen bij de Belastingdienst met een aangifte schenkbelasting.

Voor schenkingen voor dure studies kunt u uw zoon zelfs in één kalenderjaar maximaal 52.752 euro (2015) vrijgesteld schenken. Dat is alleen mogelijk als de studie ten minste 20.000 euro per jaar kost, exclusief levensonderhoud zoals huisvestingskosten. Voor deze vrijstelling moet u naar de notaris, want de schenking moet notarieel zijn vastgelegd. Die akte moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Let op! In de akte moet onder andere staan dat dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen twee jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de studie.

Doet u een vrijgestelde studieschenking, dan moeten u en uw zoon bonnetjes bijhouden, waarmee u aantoont dat de schenking daadwerkelijk is gebruikt voor de opleiding of studie.

Let op! Deze vrijstelling geldt alléén voor de financiering van een nieuwe studie of opleiding, dus niet voor de aflossing van bestaande studieschulden.

Tip Wilt u dat uw kind ook een bedrag van u krijgt dat hij niet hoeft te besteden aan zijn studie? Dan kunt u het vrijgestelde bedrag van 52.752 euro ook splitsen. Doe dan in één kalenderjaar een ‘gewone’ verhoogde vrijgestelde schenking van maximaal 25.322 euro en de vrijgestelde studieschenking tot een bedrag van maximaal 27.432 euro.