De regels rondom plastic tasjes per 1 januari 2016

donderdag 04/02/2016

Met ingang van 1 januari 2016 bent u als ondernemer verplicht om kosten in rekening te brengen voor het verstrekken van plastic tasjes aan uw klanten. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor uw BTW aangifte.

De EU heeft recentelijk een richtlijn opgesteld om het gebruik van plastic tasjes te beperken. Onderdeel van deze richtlijn is het verbod op het gratis verstrekken van deze tasjes. Als ondernemer bent u vrij om de hoogte van de prijs voor de tasjes te bepalen. De verkoop van de tasjes wordt door de belastingdienst gezien als een belaste levering waarover BTW afgerekend dient te worden.

Door een vergoeding te vragen voor de tasjes worden deze niet meer gezien als verpakkingsmateriaal, maar als een afzonderlijk goed. De tasjes worden aldus hetzelfde  behandeld als de producten in de tassen. Dit houdt in, dat er 21% BTW berekend dient te worden over de opbrengst van de tasjes. Dit percentage geldt ook als de goederen in de tassen onder het lage BTW-tarief van 6% vallen.

De tasjes dienen ook afzonderlijk vermeld te worden op de kassabon, zodat duidelijk is, dat de tasjes in rekening gebracht worden. Het is daarom raadzaam om hiervoor een aparte (omzet)groep aan te maken in uw kassasysteem. U kunt dan ook eenvoudiger de BTW over de verkochte tasjes uitrekenen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.