De ESF-subsidie kan binnenkort weer worden aangevraagd

donderdag 20/09/2018

Sinds 2014 kunnen werkgevers een ESF-subsidie aanvragen. Dit is een subsidie van het Europees Sociaal Fonds waarmee de overheid activiteiten stimuleert die een positief effect hebben op de arbeidsmobiliteit van de werknemers. Bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een externe adviseur. Er kan in 2018 tweemaal aanspraak worden gemaakt op deze subsidie. Het eerste tijdvak is reeds gepasseerd, maar het tweede tijdvak staat van 12 tot en met 16 november 2018 gepland.

Wanneer kan maak je kans op deze subsidie?

De projecten die kans maken op deze regeling kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers te bevorderen, met daarmee hun productiviteit. Hieronder valt advies over zaken zoals veilig werken, het creëren van een gezonde levensstijl en het verlagen van stress. Eveneens maken adviezen betreft arbeidsmobiliteit kans op deze subsidie. Hiermee wordt bedoeld dat er voor ‘oudere’ werknemers een aangepaste functie wordt gezocht. Maar ook het anticiperen op ambities en doorgroeimogelijkheden valt hieronder. Op het moment dat er wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van een leercultuur kan dit eveneens in aanmerking komen voor de ESF-subsidie.

Wat zijn de voorwaarden voor deze subsidie?

Er zijn een aantal voorwaarden voor deze subsidie. Zoals hierboven vermeld moet het advies gegeven worden door een externe adviseur.

Daarnaast moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • werkgever heeft minimaal twee werknemers in dienst;
  • project heeft een looptijd van maximaal 12 maanden;
  • enkel de uren van de adviseur maken aanspraak op de subsidie;
  • de projectactiviteit mag pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie;
  • de externe adviseur beschikt over twee persoonlijke referenties uit van verschillende opdrachten.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie van het project bedraagt maximaal 50% van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidie, dit betreft de kosten van de adviseur. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie 12.500,-.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem voor 12 november contact op met ons kantoor voor meer advies over deze subsidie.