De dividendbelasting blijft!

woensdag 14/11/2018

Er is veel over gesproken en er is genoeg ophef over de afschaffing van de dividendbelasting geweest, maar deze voorgestelde maatregel is definitief van tafel. De dividendbelasting blijft en het bedrijfsleven profiteert. Het beschikbare budget wordt nu ingezet voor allerlei maatregelen.

Wij zetten de belangrijkste voor je op een rij:

1. Lagere tarieven vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten tot max. 200.000 zou al worden verlaagd van 20% naar 16%, maar dat gaat terug naar 15% in 2021.
Het tarief van de vennootschapsbelasting in de hoogste schijf, winsten boven 200.000 zou al worden verlaagd van 25% naar 22,5%, maar dit zal verder worden verlaagd tot 20,5% in 2021. Alleen begint deze verlaging niet, zoals eerder aangekondigd, al in 2019 maar pas in 2020.

2. Overgangsrecht afschrijvingsbeperking gebouwen in eigen beheer

Vanaf 2019 mag op gebouwen voor eigen gebruik in BV’s slechts afgeschreven worden tot 100% van de WOZ-waarde. Op dit moment mag dat nog tot 50% van de WOZ-waarde. Er is nu een overgangsmaatregel aangekondigd. Als de afschrijving op gebouw voor eigen gebruik is gestart na 1 januari 2016, mag er nog één of meerdere jaren afschrijving plaatsvinden volgens de huidige regels. In totaal mag er na het starten met afschrijven drie volledige jaren afgeschreven volgens de huidige regels.

3. Aanpassing maatregel overmatige schulden aan eigen BV’s

Recent is een maatregel aangekondigd om excessief lenen van de eigen vennootschap tegen te gaan. Daarvoor is nu een versoepeling aangekondigd. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden (bestaande schulden aan de eigen vennootschap, gebruikt voor de eigen woning), worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de DGA uitgezonderd. Die zullen dus buiten deze maatregel vallen. Bovenop deze schuld zal een aanvullende gezamenlijke drempel van 500.000 gelden voor de DGA en partner.

4. Minder werkgeverslasten op arbeid

Vanaf 2021 wordt structureel 200 miljoen uitgetrokken om werkgeverslasten op arbeid te verlagen, maar die maatregel moet nog helemaal worden ingevuld.

5. Overgangsrecht 30%-maatregel

Er komt ook een overgangsmaatregel inzake het beperken van 8 naar 5 jaar van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid. De invoering van deze overgangsmaatregel wordt met 2 jaar uitgesteld. Met name werknemers die in 2019 en 2020 door de beperking getroffen worden, zijn bij deze overgangsmaatregel gebaat.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.