De betaalpauze, nieuw binnen de eigenwoningregeling

woensdag 17/06/2020

De betaalpauze, nieuw binnen de eigenwoningregeling

Sinds de coronacrisis kennen we wéér een nieuw begrip binnen de eigenwoningregeling: de betaalpauze. Het gaat om een tegemoetkoming voor eigenwoningbezitters die als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen komen of zijn gekomen.

Kun je  vanwege de coronacrisis tijdelijk je hypotheek niet betalen? Dan mag de kredietverstrekker, bijvoorbeeld jouw bank, je een betaalpauze geven. In die periode hoef je geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld.

Deze tegemoetkoming is er vooral voor eigenwoningleningen met een aflossingseis.

Uitstel van aflossingen in 2020 kan er toe leiden dat de hypotheekrente niet langer aftrekbaar is, als de uitgestelde aflossingen niet uiterlijk 31 december 2021 zijn ingelopen.

Voorwaarden: 

-       Je meldt je tussen 12 maart en 30 september 2020 bij uw kredietverstrekker.

-       Je hebt met je kredietverstrekker een betaalpauze afgesproken van maximaal 6 maanden. Deze betaalpauze is schriftelijk bevestigd door je kredietverstrekker

-       De betaalpauze gaat uiterlijk in op 1 oktober 2020.

Gevolg: 

-       De rente die je niet betaalt in 2020 mag je niet aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting over 2020. 

-       Na afloop van de betaalpauze komt er een nieuw schema voor de betaling van de rente en de aflossing. Dit nieuwe schema moet voldoen aan de regels om ervoor te zorgen dat u recht houdt op de aftrek van de betaalde rente.  

-       In het nieuwe schema worden de niet betaalde rente en aflossing over de periode van de betaalpauze verwerkt.

-       Let op, als je een voorlopige teruggaaf voor de aftrek van je eigen woning ontvangt, dan heeft de betaalpauze gevolgen voor de hoogte van je voorlopige teruggaaf over 2020. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met het tijdelijk stopzetten van het betalen van de rente. Pas de voorlopige teruggaaf aan om te voorkomen dat je in 2021 moet terugbetalen.

-       Ontvang je toeslagen? Als je minder rente betaald, wordt je belastbaar inkomen hoger. Dit hoger inkomen kan gevolgen hebben voor je toeslag. Pas de toeslagen aan om te voorkomen dat je in 2021 moet terugbetalen.

Zwaardere bewijslast voor dga’s 

Loopt je hypotheek bij je eigen B.V. dan wordt het lastiger. Omdat de dga hier twee petten op heeft, rust op hem een zwaardere bewijslast met betrekking tot de gestelde voorwaarden.

Je moet aantonen;

-       u een terugval hebt in arbeidsinkomen van ten minste 20%

-       deze terugval plaatsvond over 3 aaneengesloten kalendermaanden

-       deze 3 kalendermaanden liggen in de periode vanaf 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020

-       uw terugval in arbeidsinkomen vergelijkbaar is met een kwart van uw arbeidsinkomsten in 2019. Of dat uw arbeidsinkomen vergelijkbaar is met uw arbeidsinkomen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020.

Deze zwaardere bewijslast geldt ook in de situaties, waarbij de eigenwoninglening is overeengekomen binnen familieverhoudingen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.