De Belastingdienst gaat scherp controleren op de VAR wuo

donderdag 13/02/2014

De Belastingdienst gaat kritischer controleren wat voor soort VAR (Verklaring arbeidsrelatie) wordt afgegeven aan de aanvrager hiervan. Mocht de belastingdienst bij een controle constateren dat een verkeerde VAR is afgegeven, dan kan dat vervelende consequenties hebben. Niet alleen de zzp’er, maar ook de opdrachtgever moet steeds de feitelijke situatie voor ogen houden. Wanneer blijkt dat in de arbeidsrelatie eigenlijk sprake is van loondienst kan de opdrachtgever met terugwerkende kracht loonbelasting, bijdrage ZVW en premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn voor iemand die hij als zzp’er met een VAR wuo (winst uit onderneming) dacht in te zetten. De Belastingdienst kijkt namelijk slechts beperkt naar wat op papier is afgesproken, maar beoordeelt ook de feitelijke arbeidsrelatie.

Het grootste risico voor de zzp’er zit in het al dan niet bewust verkeerd invullen van vragen bij de aanvraag van de VAR. Heeft de zzp’er ten onrechte een VAR wuo gekregen omdat de belastingdienst uit het verkeerd ingevulde aanvraagformulier die conclusie heeft getrokken dan wordt de inkomstenbelasting na geheven bij de zzp’er. De zzp’er heeft dan namelijk geen recht op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Ook kan de Belastingdienst eventueel de misgelopen premies naheffen die bij loondienst anders wel afgedragen zouden zijn. Zorg dus altijd dat vragen bij de aanvraag van een VAR juist en zorgvuldig worden beantwoord. Mocht de feitelijke situatie na de afgifte van de VAR afwijken van hetgeen is doorgegeven aan de Belastingdienst bij de VAR-aanvraag dan moet de zzp’er de veranderde omstandigheden verplicht melden. De Belastingdienst kan de VAR vervolgens herzien. Bij het foutief  invullen van de aanvraag of het niet melden van gewijzigde omstandigheden riskeert de zzp’er dus forse belastingaanslagen.

Voor de opdrachtgever is het van belang om te beschikken over een kopie van de VAR wuo van de zzp’er over het juiste tijdvak. De werkzaamheden die in de VAR wuo worden genoemd, moeten overeenkomen met de werkzaamheden die de zzp’er ook daadwerkelijk voor hem uitvoert. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de Belastingdienst niet achteraf constateren dat de opdrachtgever tóch belasting en premies had moeten inhouden.

Er is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2015 de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt voor de aanvraag van de VAR voor de zzp’er. Wanneer hier meer over bekend is, komen we daar uiteraard op terug. Heeft u hier nog vragen over neem dan uiteraard contact met ons op.