De belangrijkste wijzigingen voor de woning vanaf 1 januari 2015

donderdag 08/01/2015

De rente over de financiering van restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn ontstaan, is tot maximaal 15 jaar voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Dat was 10 jaar. Deze restschulden tellen niet mee in de berekening van de Loan to Value ratio (LTV).

De tijdelijke regeling voor huiseigenaren met dubbele lasten wordt permanent. Huiseigenaren mogen als zij hun oude huis te koop hebben staan maximaal drie jaar hypotheekrente voor twee huizen aftrekken van de belasting. De tijdelijke verruimde verhuurregeling wordt permanent zodat na een periode van verhuur van de te koop staande woning de hypotheekrente maximaal drie jaar mag worden afgetrokken.

Het eigen woning forfait stijgt in 2015 naar 0,70% (2014 0,75%).

De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (‘Loan-to-Value-ratio’) wordt verlaagd naar 103% (2014 104%).

Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat in 2015 met 0,5%-punt omlaag naar 51%. De opbrengst wordt volledig terug gegeven door het verlengen van de derde schijf in de loon- en inkomstenbelasting.

De grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 juli 2015 omlaag naar 245.000 euro.

De verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor een eigen woning is gestopt per 31 december 2014. Mensen die in 2014 een eigen woning hebben gekocht die nog in aanbouw is, kunnen in 2015 onder voorwaarden nog wel gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling.

De reguliere schenkingsvrijstellingsregeling wordt opnieuw van kracht, waarmee het voor ouders mogelijk is om eenmalig tot 52.752 euro belastingvrij te schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar voor het kopen van een woning of het aflossen van een eigenwoningschuld.

De huurtoeslag grens voor sociale huur is voor 2015 vastgesteld op 710,68 euro per maand (2014 699,48 euro).

De inkomensgrens voor toewijzing sociale huur woningcorporaties stijgt in 2015 naar 34.678 euro (2014 34.991 euro).

De tijdelijke btw-verlaging (6% i.p.v. 21%) op arbeid bij renovatie, herstel en tuinonderhoud bij woningen blijft bestaan tot 1 juli 2015.

Vanaf 1 januari 2015 krijgen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel. Het label geeft aan hoe energiezuinig een huis is en hoe er energie kan worden bespaard.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.