Dag te vroeg in dienst. Dag subsidie

donderdag 08/03/2018

Eén van de voorwaarden om voor de Loonkostenvoordelen (LKV’s) in aanmerking te komen is dat de werknemer in de kalendermaand voor hij in dienst komt, recht op een uitkering moet hebben.

Met ingang van 1 januari 2018 vervangen de LKV’s de premiekortingen voor oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Deze LKV’s moeten ervoor blijven zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

We kennen nu 4 loonkostenvoordelen namelijk:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholing belemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst heeft vanaf 1 januari 2018 grote invloed op het wel of niet in aanmerking komen voor een LKV.

Stel iemand gaat per 31 januari 2018 uit dienst bij zijn oude werkgever en heeft per
1 februari 2018 recht op een uitkering.
U wilt hem in dienst nemen en hij kan meteen, bijvoorbeeld per 15 februari aan de slag. Een kalendermaand voorafgaand aan 15 februari had deze werknemer geen uitkering dus geen recht op een loonkostensubsidie.
U stelt het dienstverband uit tot 1 maart 2018. Een kalendermaand voorafgaand aan 1 maart had deze werknemer wel een uitkering dus wel recht op loonkostensubsidie.

 

Mocht u vragen hebben in verband met pensioen en/of echtscheiding; neem dan contact op met onze specialisten.