Crisisheffing in 2015 op de schop

donderdag 22/05/2014

In 2015 komt de pseudo-eindheffing hoog loon van 16% niet meer terug. Deze pseudo-eindheffing moest in 2013 en 2014 betaalt worden als er in uw B.V. mensen werkzaam waren met een salaris (inclusief bonussen) dat het voorafgaande kalenderjaar hoger was dan 150.000 euro.

Omdat er volgend jaar, zo het er nu naar uitziet, geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn, komt de crisisheffing te vervallen.

De eenmalige crisisheffing is in 2014 dus nog wel gewoon van toepassing. Deze crisisheffing dient opgenomen te zijn in de loonaangifte van maart 2014.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.