Controleer premiebeschikking Whk 2016 goed!

donderdag 19/11/2015

Het is belangrijk om de beschikking Werkhervattingskas (Whk), die u binnenkort van de Belastingdienst ontvangt, goed te controleren. Dit om te voorkomen dat uw onderneming in 2016 te veel gedifferentieerde premie Whk betaalt.

Uw organisatie zal aan het einde van het jaar de beschikking Werkhervattingskas (Whk) voor 2016 van de Belastingdienst ontvangen. Deze moet u goed controleren want in de praktijk blijken deze nog wel eens fouten te bevatten. Bovendien moet u op tijd bezwaar maken als er iets niet blijkt te kloppen. Dit wil zeggen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Bent u te laat, dan neemt de Belastingdienst uw bezwaar niet meer in behandeling.

Mogelijk hoge kosten bij fouten

Op de beschikking Whk staan een aantal zaken die goed gecontroleerd dienen te worden. In de eerste plaats staat de sectorindeling vermeld en of de organisatie een kleine, middelgrote of grote onderneming is. Ten tweede treft u de drie onderdelen van de Whk-premie namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en de ZW-flex. Op de beschikking vindt u ook het rekenpercentage dat gehanteerd is. Dit is de gemiddelde premie die werkgevers, in dezelfde sector, moeten afdragen om alle uitkeringen te kunnen financieren. Tevens treft u het totale bedrag dat is uitbetaald aan oud-werknemers van uw onderneming voor wat betreft ZW- en WGA-uitkeringen. Voor de premie van 2016 zijn dit de werknemers die in 2014 ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW-uitkering hebben ontvangen of werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en in 2014 een WGA-uitkering hebben ontvangen. Als u dit bedrag wilt kunnen controleren, moet u bij UWV een specificatie opvragen om welke werknemers het precies gaat.

Controleren aan de hand van de volgende vragen

Ter controle van de Whk-beschikking moet u de volgende vragen beantwoorden:

  • Staat het juiste loonheffingennummer op de beschikking?
  • Is de sectorindeling van uw organisatie juist en klopt de indeling klein, middelgroot of groot?
  • Kloppen de premiepercentages?
  • Eigenrisicodrager voor de ZW? Premiepercentage ZW-flex nul?
  • Eigenrisicodrager voor de WGA-vast? Premiepercentage WGA-vast nul?
  • Waren vermelde werknemers wel in dienst en worden deze niet dubbel geteld?
  • Klopt de ingangsdatum van de uitkering?
  • Was er sprake van ziekte bij zwangerschap of orgaandonatie? 
  • Viel de werknemer onder de no-riskpolis of was de arbeidsbeperking te wijten aan een derde (regres)?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.