Compensatie rentederivaten definitief

vrijdag 23/12/2016

Er is een vast kader opgesteld om ervoor te zorgen dat wie hiervoor in aanmerking komt een compensatie ontvangt. Externe dossierbeoordelaars bewaken de kwaliteit en de uitvoering gedurende het hele traject. De AFM houdt toezicht op een goede uitvoering van het herstelkader door de banken. Het streven is dat iedereen in 2017 een voorstel tot compensatie van de bank heeft ontvangen. Welke actie je zelf moet ondernemen hangt af van wanneer het rentederivaat liep.

Periode april 2011 / april 2014

Als je een lopend rentederivaat had tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 dan heeft de bank de plicht je actief te benaderen. Krijg je geen bericht van je bank dan dien je zelf contact op te nemen met je bank.

Het is vervolgens aan jou om al dan niet akkoord te gaan met het compensatievoorstel van je bank. Daarbij is het aan te bevelen om aan de hand van de brief van je bank zelf goed na te gaan of de juiste rentederivaten en leningen zijn meegenomen bij het berekenen van de compensatie.

Verder heb je altijd recht op inzage in je dossier, wanneer je je bank hierom verzoekt.

Periode voor april 2011

Als je een rentederivaat had dat na 1 januari 2005 is aangegaan en tot na 1 april 2011 zou doorlopen, maar voortijdig is beëindigd, moet je je uiterlijk 30 juni 2017 melden bijjew bank. Meld bij je bank dat je aanspraak maakt op compensatie onder het herstelkader.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.