Commissaris geen fictieve dienstbetrekking

donderdag 31/03/2016

De staatssecretaris van Financiën heeft een goedkeuringsbesluit opgesteld dat de arbeidsverhouding van een commissaris niet is aan te merken als fictieve dienstbetrekking. Dit hangt samen met het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie en de inwerkingtreding per 1 mei 2016 van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel aangekondigd om de zogenoemde fictieve dienstbetrekking van een commissaris per 1 januari 2017 af te schaffen.

Het wijzigen van de wettelijke regeling vergt enige tijd. Om er toch voor te zorgen dat de praktijk desgewenst de voorgenomen wijziging al met ingang van 1 mei 2016 kan toepassen, heeft de staatssecretaris het betreffende besluit opgesteld met daarin de goedkeuring. Het besluit loopt vooruit op de voorgenomen aanpassing in de wet loonheffing.

De goedkeuring geldt tot 1 januari 2017, aangezien een wetsvoorstel is aangekondigd waarin per die datum de zogenoemde fictieve dienstbetrekking van een commissaris wordt afgeschaft.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.