Buitenlandse BTW vóór 1 oktober terugvragen

donderdag 11/09/2014

Indien u BTW heeft betaald in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), mag u deze buitenlandse BTW niet in aftrek brengen in de Nederlandse BTW aangifte. Om de BTW toch terug te krijgen kunt u zich in dat land aanmelden als BTW ondernemer en daar BTW aangifte doen. Het is echter ook mogelijk om de BTW terug te vragen via de Nederlandse Belastingdienst. U moet daarvoor een apart verzoek indienen via een speciale internetsite van de Belastingdienst. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden die hieronder worden toegelicht. Het verzoek moet u in ieder geval vóór 1 oktober bij de fiscus indienen.

Voorwaarden voor teruggaaf BTW

Om een teruggaafverzoek in te dienen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u dient in Nederland te zijn gevestigd;
  • u mag geen BTW aangifte doen in het andere EU-land;
  • u dient de goederen en diensten te gebruiken voor BTW belaste activiteiten.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor een teruggaaf van BTW. Het verzoek moet dan wel vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u BTW terugvraagt bij de Belastingdienst binnen zijn.

Drempelbedragen

Bij een verzoek om teruggaaf moet u ook rekening houden met bepaalde drempelbedragen. U kunt tijdens het kalenderjaar een verzoek indienen, maar dan moet het BTW bedrag over een periode van drie maanden ten minste 400 euro bedragen. Vraagt u de BTW pas na afloop van het jaar terug, dan moet het gaan om ten minste 50 euro aan BTW. Bij lagere bedragen kunt u wel een verzoek indienen, maar beslist het andere land of ze het verzoek in behandeling nemen.