Btw-tips

donderdag 30/11/2017

 

 

In de laatste btw-aangifte van het jaar (vierde kwartaal of de maand december) kun je een aantal correcties opnemen over het afgelopen kalenderjaar. Welke correcties kunnen aan de orde komen?

  • correctie omzetbelasting privégebruik personenauto;
  • correctie privégebruik woning;
  • correcties in het kader van de bedrijfskantineregeling;
  • overige correcties op de aftrek van voorbelasting bij verstrekkingen aan het personeel en relatiegeschenken; 
  • herziening van in eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen.

 

2. Gebruik de suppletieaangifte

Kom je erachter dat je in de afgelopen vijf jaar toch te veel of juist te weinig btw hebt aangegeven in de aangifte omzetbelasting? Dan ben je verplicht om dit aan de Belastingdienst te melden door middel van een suppletieaangifte. Indien je deze onjuistheden niet corrigeert, riskeer je naast belastingrente ook nog eens een dubbele boete, namelijk voor het niet tijdig doen van aangifte en voor het doen van een onjuiste aangifte.

Tip Kom je erachter dat je 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag je deze verwerken in de eerstvolgende aangifte.

 

3. Einde landbouwregeling

De landbouwregeling komt per 1 januari 2018 te vervallen. Hou rekening met een administratieve omschakeling. Ook dien je te beoordelen wat de gevolgen zijn en of de nadelige fiscale gevolgen beperkt kunnen worden door nu al de normale btw-procedure in te zetten.

 

4. Vraag btw terug op oninbare vorderingen

Heb je te maken met wanbetalers en lukt het je niet om je vorderingen te innen? Dan kun je de afgedragen btw terugvragen. De vordering is in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen jou en je klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur door je klant.

Tip Breng de wanbetalers in kaart en houdt de termijnen in de gaten.

 

5. Meld verbreken fiscale eenheid voor de btw zo snel mogelijk

Indien je niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat.

Tip De fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd zodat het erg belangrijk is dat je zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst meldt dat de fiscale eenheid moet worden verbroken.

Let op Ook indien een deel van de fiscale eenheid wordt ontbonden, moet je dit melden bij de Belastingdienst.
Bron: nba.nl

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Voor meer eindejaarstips klik hier.