Btw-aangifte 2016 corrigeren vóór 1 april

donderdag 02/03/2017

Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ en betaal voor 1 april 2017. Dan voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete.

 

U kunt het suppletieformulier vinden op de site van de belastingdienst. Hebt u teveel btw aangegeven en betaald? Vraag dit dan ook terug met één van beide suppletieformulieren.

 

Belastingrente en boete

Stelt u bij het opmaken van uw jaarstukken vast dat u nog btw moet aangeven en betalen over 2016? Dan hoeft u geen belastingrente te betalen als u de verschuldigde btw aangeeft en betaalt vóór 1 april 2017. U kunt dan ook een boete voorkomen. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan 20.000 en ook niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2016.

 

Btw-bedrag minder dan 1.000?

Is de teveel of te weinig opgegeven btw minder dan 1.000? Dan hoeft u geen suppletieformulier in te dienen. U mag deze btw dan verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Op 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het besluit bestuurlijke boeten belastingdienst.

 

Bron:belastingdienst

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.