Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

donderdag 13/08/2015

Als uw klant onverhoopt (gedeeltelijk) niet betaalt, kunt u de btw terugvorderen. Deze BTW mag u niet als voorbelasting in aftrek brengen in de aangifte omzetbelasting. Hiervoor dient u een afzonderlijk verzoek om teruggaaf in te dienen bij de Belastingdienst.

Voor dit verzoek dient u de onderstaande gegevens aan te leveren.

  • naam en adres van de afnemer;
  • datum en nummer van de betreffende factuur;
  • het niet-betaalde factuurbedrag;
  • het bedrag aan btw dat wordt teruggevraagd.

Tevens dient u aannemelijk te maken waarom de vordering oninbaar is.

Mocht u van mening zijn dat u in aanmerking komt voor een mogelijk teruggaaf BTW oninbare debiteuren, kunt u altijd contact met ons opnemen.