Boxhoppen nog interessant vanaf 1 januari 2017?

donderdag 13/10/2016

Op basis van het wetsvoorstel wat met prinsjesdag gepresenteerd is wijzigt per 1 januari 2017 de zogenaamde box 3 heffing. Wat zijn die wijzigingen en wordt het ‘boxhoppen’ (vermogen van box 3 naar 2 of 1) nu nog minder interessant?

Wat zijn de tarieven in Box 3 vanaf 1 januari 2017?

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw box 3 vermogen. Er zijn 3 schijven. De fiscus gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is.

Vanaf 2017 gelden de volgende schijven in box 3:

Schijf 1: van 25.000 tot 100.000 euro

             (67% belast tegen 1,63% en 33% tegen 5,39%)

Schijf 2: van 100.001 tot 975.000 euro

             (21% belast tegen 1,63% en 79% tegen 5,39%)

Schijf 3: vanaf 975.000 euro

             (0% belast tegen 1,63% en 100% tegen 5,39%)

Voorbeeld berekening:

Onderstaand een berekening van de huidige box 3 heffing en de nieuwe heffing in box 3 met ingang van 2017. Hierbij is uitgegaan van een rentepercentage van 0,5% en een vermogen van 150.000 euro.

Boxhoppen

IB-ondernemer opgelet. Een IB ondernemer (eenmanszaak of Vof) moet, volgens gerechtelijke uitspraken, blijvend overtollig geld rekenen tot zijn box 3 vermogen. Daarbij is niet van belang of dit geld op een privé (spaar)rekening staat of op een (spaar)rekening bij de eenmanszaak of vennootschap onder firma.

DGA opgelet. Gelden die geparkeerd staan bij de BV vallen hier niet onder. Deze worden gezien als ter beschikking gesteld vermogen en over de ontvangen rente is belastingheffing volgens het tarief van box 1 verschuldigd, tenzij het een storting op aandelen betreft.

Wellicht dat het voor u interessant is om uw belegde vermogen in box 3 onder te brengen in een andere box. Echter is dit per situatie anders. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel of wenst u een advies, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.