Box 3: Kan die 1,2% nog wel?

donderdag 14/04/2016

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de discussie over de vermogensrendementsheffing. Een update.

In box 3 wordt een vast /fictief rendement van 4% belast tegen een belastingtarief van 30%, dit betekent een jaarlijkse vermogensbelasting van ( 4% x 30%=) 1,2%. Dit is vastgesteld bij de invoering van het belastingplan in 2001 toen de rente hoog was en de aandelenkoersen stegen. De toenmalige minister van Financiën de heer Zalm stelde destijds dat iedereen meer dan 4% rendement kon halen.

Inmiddels weten we dat rendementen uit het verleden geen garanties geven voor de toekomst. Wie dus in aandelen heeft belegd of geld heeft gespaard op een spaarrekening teert door de vermogensrendementsheffing in op zijn vermogen. ( PS De heer Zalm zit tegenwoordig bij de ABN-AMRO waar de spaarrente ongeveer 0,50% bedraagt).

In 2014 waren de dalende rentetarieven voor de Bond van Belastingbetalers de reden om actie te ondernemen tegen de vermogensrendementsheffing. Er zijn toen zo’n 15.000 bezwaren ingediend naar de belastingdienst. Door deze bezwaargolf zag de staatssecretaris van Financiën  zich op 26 juni 2015 genoodzaakt de “regeling voor massaal bezwaar” van toepassing te verklaren. De uitspraak in deze zaak geldt dus voor iedereen die bezwaar heeft gemaakt, maar ook voor iedereen die geen bezwaar heeft gemaakt tegen een aanslag waarvan de dagtekening op na 14 mei 2015 ligt. Zes bezwaarschriften werden geselecteerd voor de procedure. Het bezwaar werd afgewezen en inmiddels is de zaak en de beroepsfase gekomen en zal dit jaar aan een rechter ter beoordeling worden voorgelegd.

De jurisprudentie is helder. Volgens de Hoge Raad is belastingheffing over een vast rendement niet onredelijk of in strijd met Europees recht. Maar als het veronderstelde  rendement van 4% gedurende een lange reeks van jaren niet meer haalbaar is en leidt tot een last voor spaarders en beleggers kan dit wel in strijd zijn met Europees recht. Hierdoor lijkt er juridisch gezien steeds minder ruimte voor de huidige belastingheffing in box 3. Het is lastig voor rechters om in te grijpen in politieke beslissingen, maar ze kunnen wel een richting aangeven.

In politieke kringen wordt al een tijdje nagedacht over aanpassing in box 3. Met ingang van 2017 zal de wet worden aangepast:

  • Vrijstelling wordt verhoogd naar 25.000 euro per persoon.
  • Over de eerste 75.000 euro belast vermogen per persoon een fictief rendement van 2,9%.
  • Over de volgende 900.000 euro belast vermogen  per persoon een fictief rendement van 4,7%.
  • Over het meerdere 5,5%.

Voor kleine spaarders is dit een verbetering. De overheid bekijkt de mogelijkheid om het werkelijke rendement te belasten. Ook is het afwachten op de arresten van de Hoge Raad.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.