Boffen met ondernemingsvermogen!

donderdag 18/09/2014

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet is van toepassing op ondernemingsvermogen. Uw bedrijfspand in eigen gebruik kwalificeert natúúrlijk als ondernemingsvermogen. Toch?

Vastgoed in concernstructuur

Voor u als ondernemer is het verstandig de concernstructuur goed te beoordelen op maximale toepasbaarheid van de BOF. In de praktijk is het namelijk geen uitzondering dat aan de onderneming verhuurd vastgoed is ondergebracht in een afzonderlijke BV. Het vastgoed kwalificeert dan in veel gevallen niet als ondernemingsvermogen waarop de BOF van toepassing is.

Voorbeeld:

De heer A houdt alle aandelen in zowel A BV als B BV. A BV houdt alle aandelen in W BV, de zogenoemde werkmaatschappij. B BV bezit slechts een bedrijfspand dat wordt verhuurd aan W BV. De waarde van het bedrijfspand is 600.000 euro. Schematisch:

 

In deze structuur kwalificeert het vastgoed natuurlijk als ondernemingsvermogen. Toch?

Nee dus!!

De verhuur door B BV wordt aangemerkt als een belegging.

Dit is anders in de situatie dat B BV een aandelenbelang van 5% houdt in W BV. Het verhuurde vastgoed verandert van beleggingsvermogen (verhuur) in ondernemingsvermogen (eigen gebruik). Als gevolg van dit belang wordt het ondernemingsvermogen uitgebreid met 600.000 euro. Bij de vererving aan één kind (enig erfgenaam) een mogelijke belastingbesparing van 240.000 euro!!

Kortom, u doet er goed aan om de huidige ondernemingsstructuur goed te (laten) beoordelen op optimale toepassing van de BOF. Mogelijk kan door middel van een betrekkelijk eenvoudige ingreep de (toekomstige) toepasbaarheid van de BOF aanzienlijk worden vergroot.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.