Binnenkort ook partner aanvullend geboorte verlof!

donderdag 20/06/2019

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat betekent dat ze in het eerste half jaar een kraamverlof van maximaal 5 weken kunnen opnemen met een uitkering van 70% van hun maximale dagloon (2019: 214,28), indien het dagloon lager is, wordt daar de uitkering op gebaseerd.

De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per week opneemt. Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Ook is het mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Partners kunnen het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij hun werkgever. De werkgever betaalt de werknemer ten minste 70% van het maximale dagloon. De werkgever krijgt dit op zijn beurt vergoed van UWV. Voor de aanvraag geldt een ruime periode: van 4 weken voorafgaand aan de eerste dag van het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na afloop van de laatste dag van het verlof.

Voor nadere informatie over dit onderwerp kun je in contact treden met de afdeling salarisadministratie van ons kantoor.