Bijverdiengrenzen voor studenten en scholieren

donderdag 19/06/2014

Indien er deze zomer studenten of scholieren in uw bedrijf aan het werk gaan, zou u ze kunnen wijzen op het maximumbijverdienloon.

Vakantiewerkers die studiefinanciering ontvangen mogen per kalenderjaar niet meer verdienen dan 13.729,80 euro bruto om hun studiefinanciering te behouden.

Wie meer bijverdient, moet zelf met ingang van de maand waarin de grens overschreden wordt, de studiefinanciering stopzetten.

Komt men er achteraf achter dat de grens is overschreden, dan kan men dit bij DUO doorgeven. Teveel ontvangen studiefinanciering moet dan worden terugbetaald.

 

Voor scholieren, waarvan de ouders kinderbijslag ontvangen gelden de volgende grenzen:

Kinderen jonger dan 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag.

16- en 17 jarigen mogen 1.266 euro netto per kwartaal bijverdienen, daarnaast mogen zij in de zomervakantie 1.300 euro extra verdienen.

Verdient men meer dan bovenstaande, dan vervalt de volledige kinderbijslag voor het betreffende kwartaal.