Bijverdiengrens kind gebonden budget en kinderbijslag in 2017

dinsdag 11/04/2017

Ouders van jongeren krijgen kinderbijslag en in sommige gevallen kind gebonden budget. Veel van deze jongeren hebben ook een bijbaan of andere bijverdiensten. Het is echter niet zo dat deze jongeren onbeperkt kunnen bijverdienen in combinatie met de kinderbijslag en het kind gebonden budget.

De wetgever heeft een maximum van 1265,- netto per kwartaal bepaald voor de combinatie tussen kinderbijslag en bijverdiensten van de jongere. Wordt deze grens overschreden dan vervalt het recht op kinderbijslag en kind gebonden budget voor de ouders in dat kwartaal.

Het maximum is vastgelegd voor jongeren in de leeftijdscategorie 16 en 17 jaar.

Voor 18-jarige telt de bijverdiengrens alleen nog in het kwartaal waarin ze 18 worden, omdat in dit kwartaal nog kinderbijslag door de ouders wordt ontvangen

De zomervakantie wijkt af van de normale regeling omdat de jongeren hierin meer kunnen werken dan anders. In de zomervakantie wordt daarom de bijverdien grens verhoogt met 1299,- tot netto 2564,-.

Op het moment dat het kind meer dan de bijverdiengrens verdient per kwartaal, dan moeten de ouders van het kind dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank is de instantie die zich bezig houdt met onder meer de kinderbijslag.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.