Bijdrage Alpe d’HuZes of Roparun

donderdag 08/05/2014

Begin juni worden twee grote wervingsacties voor het goede doel gehouden. Alpe d’HuZes om het onderzoek naar kanker te ondersteunen en de Roparun om het leven van kankerpatienten te veraangenamen. Mochten er werknemers meedoen aan een van deze evenementen, dan kunt u als werkgever hen daar fiscaal vriendelijk bij ondersteunen.

Als uw werknemers zich inzetten voor een goed doel door mee te doen aan een dergelijk sportief evenement, kunt u hen op verschillende manieren ondersteunen:

  • Sponsoring van het team van uw werknemer.
  • U kent de werknemer bijzonder verlof toe tijdens      evenement, het gaat dan niet ten koste van het vakantiesaldo van de      werknemer.
  • U regelt reis en/of verblijfkosten, of stelt bijvoorbeeld      een bus ter beschikking.
  • U geeft aan de werknemer een vergoeding voor de      prestatie.

Bij sponsoring is er geen sprake van een loonvoordeel voor de werknemer, zo’n bijdrage kan onbelast plaatsvinden. Het toekennen van extra verlof kan eveneens onbelast plaatsvinden. Indien de werknemer besluit dat hij aan het einde van het jaar de niet opgemaakte vakantiedagen uitbetaald wil krijgen zijn deze uiteraard wel belast.

Als u individuele werknemers een vergoeding wilt geven voor de deelname, dan moet u die vergoeding tot hun loon rekenen of betrekken in de eindheffing. Een onbelaste vergoeding voor reis en verblijf is alleen mogelijk als de werknemer hier geen privévoordeel van heeft en er sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Als een werknemer zelf het initiatief neemt deel te nemen aan het evenement buiten de organisatie om dan is hier geen sprake van.

Mocht u reeds deelnemen aan de werkkostenregeling dan kunt u de vergoeding onderbrengen in de vrije ruimte. Op die manier is de vergoeding voor de werknemer in ieder geval onbelast. Uw onderneming is geen 80% eindheffing verschuldigd, zolang u op jaarbasis de vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom niet overschrijdt.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.