Betaal niet te weinig vennootschapsbelasting

donderdag 22/02/2018

Belastingplichtigen betalen 8% belastingrente op de (voorlopige) aanslag voor de vennootschapsbelasting. Wanneer achteraf blijkt dat de winst te laag is ingeschat, wordt de rente bij het opleggen van de (voorlopige) aanslag direct ingevorderd. De (hoge) belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Voorbeeld: de (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting 2017 wordt opgelegd op 1 oktober 2018 te betalen op 14 november 2018. Dit betekent aan belastingrente te betalen 1.500 (4,5 maand *8% * 50.000)

Door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen, gebaseerd op een juist ingeschatte belastbare winst, kunnen belastingplichtigen deze belastingrente voorkomen. Helaas is het niet zo, indien een belastingplichtige op 14 november 2018 50.000 retour ontvangt op de aanslag vennootschapsbelasting 2017, 8% belastingrente over het bedrag ontvangt. De fiscus geeft niet meer rente dan de bank afgerond 0%

Gezien het feit dat het in diverse branches weer beter gaat met de winstgevendheid, kan het mogelijk zijn dat de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 2017 te laag is ingeschat door u of door de belastingdienst. Om niet verrast te worden met een hoge belastingrente is het noodzakelijk om tijdig een goed ingeschatte voorlopige aanslag aan te vragen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.