Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst aangepast

donderdag 08/01/2015

Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2015 is gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op het bewust onjuist aanleveren van gegevens aan de belastingdienst voor toeslagen en voorlopige aanslagen inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting en op onjuiste kilometer administraties.

Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is gewijzigd om beter aan te sluiten bij de huidige stand van jurisprudentie, wet- en regelgeving en invulling te geven aan de aanpak toeslagen fraude en fiscaliteit.

Verstekken onjuiste gegevens  

Belastingplichtigen dienen aan de Belastingdienst de juiste feiten te presenteren. Iedere poging tot het laten uitbetalen door de Belastingdienst van een bedrag dat is gebaseerd op onjuiste gegevens is systeemfraude. Bekende voorbeelden zijn fraude met toeslagen en (doelbewust) te lage voorlopige aanslagen inkomsten belasting en vennootschapsbelasting De vergrijpboete bedraagt maximaal 100 percent van het bedrag aan belasting dat als gevolg van de onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen ten onrechte is of zou zijn teruggegeven of ten onrechte niet is of zou zijn betaald. De tekst dekt daarmee zowel het geval waarin het verzoek strekt tot een teruggaaf als het geval waarin het verzoek strekt tot vermindering van een te betalen bedrag. De vergrijpboete kan ook worden opgelegd indien de Belastingdienst dit later ontdekt, maar uiterlijk 5 jaren na het onjuiste of onvolledige verzoek.

Kilometeradministratie

Bij onjuiste en onvolledige kilometeradministraties stelt de fiscus dat er sprake is van manipulatie, een bepaalde vorm van listigheid dan wel valsheid in geschrifte. Het is een ernstige zaak als de inspecteur door de onjuistheid of onvolledigheid van de overgelegde kilometeradministratie wordt misleid en daardoor ten onrechte accepteert dat geen sprake is van (belastbaar) privégebruik. Dit wordt zeer verwijtbaar geacht en daarom is in beginsel een hogere standaardboete van toepassing dan de standaardboete bij andere correcties.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.