Benut de investeringsaftrek optimaal

dinsdag 20/12/2016

Als je in 2016 een bedrag tussen 2.300 en 311.242 investeert in bedrijfsmiddelen voor je onderneming, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Vanaf 2.300 tot 56.024 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag.

De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Personenauto’s komen bijvoorbeeld niet in aanmerking maar wel bedrijfsauto’s (grijs kenteken). Andere in aanmerking komende investeringen zijn o.a. machines, inventaris en computers.

Om de investeringsaftrek optimaal te benutten kan het soms nodig zijn om investeringen even uit te stellen of juist te vervroegen. Dit speelt uiteraard met name rond de jaarwisseling. Een investering bedraagt altijd meer dan 450. Kleinere facturen komen niet in aanmerking. Tevens moeten de aangeschafte goederen duurzaam worden gebruikt, in ieder geval langer dan 1 jaar. Wie door de belastingdienst wordt beschouwd als genieter van ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ kan de investeringsaftrek niet toepassen.

Investeer je normaal gesproken weinig, dan is het raadzaam investeringen zo veel mogelijk in een jaar te laten samenvallen. Investeer je bijvoorbeeld zowel in 2016 als in 2017 voor 1.300 aan computers en heb je verder geen investeringen, dan heb je in beide jaren geen recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voeg je alles samen tot één investering van 2.600 aan computers in 2016 dan haal je 728 aan belastingaftrek binnen.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016:

Investering ()

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan 2.300

0%

 

2.301 t/m 56.024

28% van het investeringsbedrag

 

56.025 t/m 103.748

15.687

 

103.749 t/m 311.242

15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven 103.748

meer dan 311.242

0%

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.