Benaming 'accounting' voorbehouden aan accountants

vrijdag 28/08/2015

Op 27 januari 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de term 'accounting' beschermd is en uitsluitend voorbehouden is aan hen die ingeschreven staan in het accountantsregister. Dit betekent dat alleen accountants de benaming 'accounting' mogen voeren.

De Hoge Raad heeft gesteld dat een onderneming in de handelsnaam de benaming 'accounting' niet mag voeren terwijl er aan het kantoor geen accountant verbonden is. De aangeklaagde partij voerde als argument aan dat de Engelstalige term 'accounting' 'boekhouden' betekent. Voor zijn internationale cliënten zou het handig zijn om een internationale term voor zijn werkzaamheden te hanteren.

Het verweer van betrokkene ging echter niet op. De Hoge Raad beslist dat de aanduiding 'accounting' zozeer overeenstemt met en associatie wekt met de benaming 'accountant' dat door gebruik te maken van de benaming 'accounting' bij het publiek de indruk wordt gewekt dat men tot het voeren van deze term gerechtigd is. Hoge Raad had in 2000 ook al bepaald dat de term 'accountancy' uitsluitend voorbehouden is aan Accountants-Administratieconsulenten en Registeraccountants.