Belastingtelefoon: fout antwoord, wat nu?

vrijdag 14/04/2017

Het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond naar de kwaliteit van de informatie die de belastingtelefoon verstrekt heeft net als voorgaande jaren aangetoond dat er kwalitatief nog veel aan mankeert. Het cijfer (5,3) zegt op zich niet zoveel omdat het een beperkte steekproef betrof waar moeilijk algemene geldigheid aan ontleend kan worden. Het geeft wel aan dat je niet zomaar kunt blindvaren op de informatie die verstrekt wordt. Wat echter als je door de verkeerde informatie niet de juiste aangifte doet, of verkeerde formulieren instuurt of…

Nu heeft Staatssecretaris Wiebes onlangs op Kamervragen aangegeven dat mensen die te goeder trouw op basis van informatie van de belastingtelefoon een foute aangifte doen geen boete hoeven te betalen. De inspecteur zal de foute aangifte wel corrigeren en de verschuldigde belasting moet evengoed betaald worden maar er zal geen “straf” op volgen als je middels een bezwaarschrift aantoont dat het door foute informatie van de belastingtelefoon komt.

Klinkt redelijk, maar dan nog resteert de vraag “hoe toon je dat aan?”. Als er bijvoorbeeld formulieren zijn toegestuurd die achteraf niet de juiste blijken te zijn dan heb je concrete aanknopingspunten voor een bezwaar. Maar hoe toon je aan dat er mondeling een onjuist advies verstrekt is? Ben je wel goed begrepen? Was de vraag misschien niet duidelijk of heb je het zelf gewoon niet goed begrepen? Tja, kom daar maar eens uit.

 

Mocht u in een soortgelijke situatie bezwaar willen maken, maar weet u niet waar te beginnen dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.