Belastingplan 2014 en overige fiscale maatregelen 2014.

dinsdag 24/12/2013

Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

In dit bericht geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2013/12/19/wijzigingen-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-1-januari-2014.html