Belastingdienst stopt met IB-47 formulier

donderdag 26/04/2018

Met het formulier IB-47 vraagt de Belastingdienst gegevens op over uitbetalingen door opdrachtgevers aan opdrachtnemers die in de inkomstenbelasting kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden. De belastingdienst stopt met de uitvraag van gegevens omdat de wettelijke basis ontbreekt voor opdrachtgevers om over de BSN nummers van de opdrachtnemers te beschikken.

Maatschappelijke ontwikkelingen rondom privacy gerelateerde zaken waaronder de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben er toe geleid de uitvraag via het IB 47 formulier tegen het licht te houden. Daaruit is naar voren gekomen dat de opdrachtgevers onvoldoende wettelijke basis hebben om te kunnen beschikken over het BSN van hun opdrachtnemers en dat er ook voor de Belastingdienst onvoldoende wettelijke basis is voor de BSN-uitvraag. Daarom stopt de Belastingdienst met de BSN-uitvraag met het IB-47 formulier totdat er een voldoende solide wettelijke basis is voor het gebruik van het BSN voor dit doel.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.