Belastingdienst let extra op contante geldopnamen einde jaar

donderdag 24/12/2015

De belastingdienst gaat extra letten op contante opnamen aan het einde van het jaar die mogelijk als doel hebben om het box 3 vermogen te verlagen en daarmee te voorkomen dat over dit vermogen belastingheffing moet worden betaald. De kans bestaat dan ook dat de belastingdienst vragen gaat stellen wanneer je kort voor het einde van het jaar nog een groot bedrag aan contant geld van de bankrekening opneemt.

Je betaalt inkomstenbelasting over het box 3 vermogen indien dit boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. Dit vermogen bestaat onder andere uit saldo’s op bankrekeningen, effecten en / of een tweede woning. Het maakt daarbij niet uit of het geld op de bank staat of in een oude sok zit. Voor de Belastingdienst is contant geld echter lastiger te traceren. Hierdoor lijkt het aantrekkelijk om voor het einde van het jaar vermogen nog even snel onzichtbaar te maken voor de fiscus door dit contant op te nemen.

De peildatum voor het bepalen van het vermogen in box 3 is 1 januari. Eventuele vermogensverschuivingen in de rest van het jaar maken daarbij niet uit. Banken geven het saldo van uw bankrekeningen op 1 januari door aan de belastingdienst. Het kan daardoor interessant lijken om vermogen voor 1 januari van de rekening te halen en er na die datum weer op te zetten. Dit contante geld moet echter ook gewoon aangegeven worden in box 3.

Het is voor de belastingdienst makkelijk om dit soort constructies te controleren, omdat banken verplicht zijn ongebruikelijk transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De Belastingdienst krijgt deze informatie over ongebruikelijke transacties ook. Vorig jaar heeft de fiscus deze mensen aangeschreven met het verzoek om ook het contante geld aan te geven.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.