Bedrijfsopvolgingsregeling en overdrachtsbelasting

donderdag 25/08/2016

Volgens recente rechtspraak is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de overdrachtsbelasting ook van toepassing op de overdracht van aandelen in een onroerende zaaklichaam.

Aandelen in een onroerende zaaklichaam worden voor de heffing van de overdrachtsbelasting aangemerkt als een onroerende zaak. Overdrachtsbelasting wordt geheven bij de overdracht van onroerende zaken. De overdrachtsbelasting kent (net zoals in de schenk- en erfbelasting) een bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Indien ouders aan kinderen in het kader van de bedrijfsopvolging onroerende zaken overdragen geldt er een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Onduidelijk is of de wetgever hier nu enkel en alleen bedoeld de overdracht van ondernemingen in de inkomstenbelasting of ook indirecte verkrijgingen zoals bijvoorbeeld aandelen in een onroerende zaaklichaam. De rechtbank beperkt de uitleg van het begrip onderneming niet tot de specifieke IB-onderneming. De rechtbank gaat uit van een onderneming in materiële zin, een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economisch verkeer om winst te behalen. De ondernemer hoeft niet te zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting. De rechtbank is derhalve van mening dat voor iedere bedrijfsoverdracht de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bestaat indien wordt voldaan aan de materiële criteria voor het bestaan van een onderneming.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.