Bankrekening verplicht voor iedere werknemer

donderdag 21/01/2016

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) schrijft voor dat het minimumloon giraal aan de werknemers overgemaakt dient te worden. Er kan dus niet meer gewerkt worden met werknemers zonder bankrekeningnummer, waarbij enkel een contante uitbetaling plaatsvindt.

Per 1 januari 2016 is de werkgever op grond van de WAS verplicht de werknemer giraal het netto wettelijk minimumloon te betalen.  Het meerdere dan het minimumloon mag eventueel wel contant betaald worden. De bankrekening, waarnaartoe het salaris wordt overgemaakt, moet (mede) op naam staan van de werknemer. Via overschrijving op naam van de werknemer is vast te stellen of het netto wettelijke minimumloon aan de werknemer betaald is. Bankafschriften worden beschouwd als een objectief en transparant document.

Bij een contante betaling is nooit te bewijzen dat het loon uitbetaald is aan de werknemer.

Als het wettelijk minimum loon niet giraal wordt overgemaakt (zoals de WAS voorschrijft) omdat een werknemer geen bankrekening heeft, de bankgegevens niet wil doorgeven of het loon naar een andere rekening over wil laten maken, begaat de werkgever een overtreding. Hiervoor kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.