Auto in gebruik nemen vóór of in 2017?

woensdag 04/11/2015

De bijtelling voor het privégebruik van de auto is al jaren een geliefd onderwerp van discussie in Den Haag. Komend jaar verandert de bijtelling voor zakelijke auto’s en in 2017 volgen wederom hervormingen. Wat is wijsheid: nu een auto kopen of juist wachten?

Bijtelling

Het maakt vanaf 2015 niet meer uit of je auto op benzine, gas of diesel rijdt: alleen de CO2-uitstoot maakt het verschil voor de bijtelling voor het privégebruik. Voor auto's met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per km die in het betreffende jaar op naam zijn gesteld, gelden de volgende bijtellingspercentages:

Zoals je ziet gaat het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de zakelijke auto van vijf naar twee. Per 1 januari 2019 gelden er alleen nog bijtellingspercentages van 4% en 22%.

In de Autobrief 2.0 is voorgesteld dat er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak komen. Vrijwel alle zakelijke auto’s waarin je ook privé rijdt, vallen dan onder het bijtellingstarief van 22%. Alleen voor volledig elektrische auto’s is er een verlaagd tarief van 4%. Deze lage bijtelling geldt alleen voor de eerste  50.000 van de aanschafwaarde. De aanpassing van de bijtellingstarieven gebeurt niet in één klap, maar stapsgewijs (zie de tabel). De nieuwe bijtellingscategorieën gaan niet gelden voor lopende contracten, maar alléén voor nieuwe contracten.

Auto in gebruik nemen vóór of in 2017?

Het voorgaande betekent bijvoorbeeld dat indien je in 2016 een auto op naam stelt waarbij de bijtelling 25% bedraagt, dit percentage ook in de volgende jaren van toepassing is. In dat geval kan je de aanschaf van deze auto beter uitstellen tot 2017, zodat de bijtelling van 22% van toepassing is.

Zuinige auto’s kan je daarentegen beter direct aanschaffen. Indien mogelijk dienen deze auto’s nog voor 31 december van dit jaar op naam te worden gesteld waardoor de lagere bijtelling ook voor de komende jaren mag worden toegepast.