ANBI status 2.200 goede doelen ingetrokken

dinsdag 08/07/2014

De Belastingdienst heeft van 2.200 goede doelen de belastingaftrek voor donateurs geschrapt. Uiterlijk 31 december 2013 moesten alle goede doelen meer openheid geven op een eigen website. Omdat veel organisaties op 1 januari 2014 nog niet aan die eis voldeden kregen ze tot 1 juli van dit jaar om dat alsnog te doen.

Ondanks herhaalde verzoeken van de Belastingdienst hebben 2.200 organisaties daar nog steeds geen gehoor aan gegeven waarop de belastingdienst nu de zogenoemde ANBI status van deze organisaties met terugwerkende kracht vanaf 1 januari heeft ingetrokken.

Giften aan goede doelen met een ANBI status zijn aftrekbaar voor de belastingen. Er zijn ongeveer 36.000 organisaties die zo’n ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben.

Sinds begin dit jaar zijn de regels waar deze ANBI organisaties aan moeten voldoen aangescherpt. Organisaties kunnen alleen nog maar de officiële ANBI status krijgen als ze op een website openbaar maken waar het geld naar toe gaat, wie de bestuursleden zijn en wat de vergoedingen zijn die zij ontvangen. 2.200 organisaties hebben nu dus niet aan deze aangescherpte regels voldaan. Wilt u weten of een gift aftrekbaar is check dan even of de organisatie die u wilt ondersteunen de ANBI status (nog) heeft.