Alternatieve bedrijfsfinanciering tot 250.000 euro

donderdag 19/11/2015

Bent u een startende of bestaande ondernemer en heeft u krediet nodig voor bijvoorbeeld investeringen in machines en voorraad, dan kunt u in aanmerking komen voor microkrediet tot 50.000 euro of een MKB-krediet van maximaal 250.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor een microkrediet dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- U bent ouder dan 18 jaar
- U bent een startende ondernemer of een bestaande ondernemer met minder dan 5 werknemers
- Uw ondernemingsactiviteiten vinden plaats in Nederland
- U heeft een ondernemingsplan

Indien u een zakelijke lening nodig heeft van meer dan 50.000 euro kunt u in aanmerking komen voor een MKB-krediet. Dit is een zakelijke lening tussen de 50.000 euro en 250.000 euro.

- U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- U bent ouder dan 18 jaar
- U heeft een bestaande bancaire financiering van minder dan 250.000 euro
- U wilt niet meer dan 40% van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal financieren
- U kunt voor een krediet niet bij een bank terecht
- U heeft een ondernemingsplan

Mocht u vragen of interesse hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, kunt u contact opnemen met ons kantoor.