Aftrekbeperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

donderdag 10/01/2019

Met ingang van 2019 zijn de regels veranderd met betrekking tot de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting.

Tot en met 2018 mocht er op gebouwen in eigen gebruik tot 50% van de vastgestelde WOZ-waarde
(per jaar te beoordelen) afgeschreven worden. Gebouwen in eigen gebruik betreft de panden welke aan de eigen vennootschap of een dochteronderneming ter beschikking staan en welke derhalve niet aan derden worden verhuurd (de zogenoemde beleggingspanden). Gebouwen welke wel aan derden ter beschikking worden gesteld mogen worden afgeschreven tot 100% van de vastgestelde WOZ-waarde in een jaar.
Vanaf 2019 is deze regeling gelijk getrokken; ook gebouwen in eigen gebruik mogen nog maar tot 100% van de vastgestelde WOZ-waarde worden afgeschreven.

Overigens geldt er wel een overgangsregeling; is een gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik genomen én is er nog geen drie jaar afgeschreven (dus ingebruikname vanaf 2017), dan mag het betreffende pand alsnog drie jaar volgens de oude regels worden afgeschreven, dus tot 50% van de vastgestelde WOZ-waarde.
Ook kan het dus zeker de moeite waard zijn vanaf dit jaar de vastgestelde WOZ-waarde kritisch te beoordelen en zo nodig bezwaar aan te tekenen, zeker nu de WOZ-waarde sinds een aantal jaar weer aan het stijgen is. Immers leidt een hogere WOZ-waarde tot lagere afschrijvingen en dus tot een hoger bedrijfsresultaat.

Let op: de beperking op de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik geldt niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting. Wanneer u dus een bedrijfspand in eigen gebruik heeft in een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap, mag het pand wél tot 50% van de vastgestelde WOZ-waarde worden afgeschreven.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.