Aftrek monumentpand afgeschaft 2019

donderdag 02/08/2018

Met ingang van 2019 wordt de fiscale aftrek monumentenpanden vervangen door een subsidieregeling.

Per 1 januari 2019 wordt de fiscale aftrek voor onderhoud rijksmonumentenpanden afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling waarmee de eigenaren maximaal 35% subsidie kunnen krijgen. Deze subsidie is bedoeld voor de gemaakte instandhoudingskosten. De maximale subsidie van 35% zal in de praktijk ongeveer gelijk zijn aan de huidige tegemoetkoming fiscale aftrek.

Alle plannen voor onderhoud aan monumenten worden beoordeeld op basis van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Een kwalitatieve toetsing helpt de eigenaar om een beter plan te maken en er wordt op toegezien of het onderhoud op een juiste manier wordt uitgevoerd. Dit voorkomt onnodige hoge kosten voor de eigenaar. De kosten die gerelateerd zijn aan een woonfunctie van het monument komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Om de particuliere monumenten eigenaren zoveel mogelijk zekerheid te bieden dat er binnen deze nieuwe subsidieregeling ieder jaar voldoende budget aanwezig is, wordt indien er in een bepaald jaar geld overblijft dit bedrag toegevoegd aan het budget voor volgend jaar. Deze subsidieregeling wordt in 2021 geëvalueerd waarbij wordt gekeken naar gebruik, doelbereik en doelmatigheid.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.