Afschaffing pensioen in eigen beheer?

vrijdag 16/10/2015

De fiscale tegemoetkoming voor ondernemers die in eigen beheer een oudedagsvoorziening opbouwen moet volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën verdwijnen. In plaats van het huidige pensioen in eigen beheer stelt Wiebes een belastingkorting voor. Dit voorstel deed hij tijdens overleg met de vaste kamercommissie voor Financiën.

Onderdekking pensioen

Er zijn veel dga's door de pensioenvoorziening in de problemen geraakt, omdat de getroffen reserveringen hiervoor ver achter zijn gebleven bij wat nodig is om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Door de lage rente van dit moment is er net als bij de pensioenfondsen sprake van een forse onderdekking.

Pensioengat

Bij 60% van de ondernemers is er sprake van onderdekking en vele dga’s komen directe in de problemen. De bv’s hebben een negatief eigen vermogen vanwege dat er te weinig pensioenvermogen tegenover de pensioenverplichting staat. Hierdoor is dividend uitkeren verboden. Van pensioen afzien is ook niet mogelijk omdat de dga’s bij de Belastingdienst dan moeten afrekenen. Als gevolg van de hoge pensioenverplichting is de onderneming slechter financierbaar en kunnen zij hun bedrijf niet verkopen, overdragen of beëindigen.

Voostel Wiebes

Wiebes stuurde dit voorjaar een brief naar de Tweede Kamer met twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer, inclusief overgangsregelingen voor de bestaande knelpunten. Hij voegde daar als derde alternatief het afschaffen van fiscale faciliteiten voor de oudedagsvoorziening in eigen beheer aan toe. Ondernemers die geld in hun bedrijf laten zitten zonder pensioenverplichting, kunnen hier vrijelijk over beschikken, schetste de VVD-bewindsman een voordeel van zijn jongste voorstel. Fiscaal aantrekkelijk sparen voor een pensioen buiten de eigen bv, blijft sowieso mogelijk.

Afkoop met 20% vrijstelling

Om de problemen met het pensioen in eigen beheer op te lossen, stelde Wiebes voor dga's bij beëindiging niet te belasten over het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenverplichting. Over de fiscale waarde moeten zij inkomstenbelasting betalen, maar daarvan zou 20% kunnen worden vrijgesteld, aldus de staatssecretaris. De staatssecretaris heeft beloofd voor kerst met een concreter voorstel naar de Kamer te komen. De geleidelijke beëindiging van het pensioen in eigen beheer kan volgens hem dan per 1 januari 2017 van start gaan.