Aflossingsblij?

donderdag 13/12/2018

Iedereen heeft de publiekscampagne “Word ook aflossingsblij” voorbij zien komen, maar wat bedoelen ze nu eigenlijk?

Wat is het probleem

De afgelopen tientallen jaren zijn veel woningen gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek. De voornaamste reden dat er in het verleden veel hypotheken aflossingsvrij zijn verstrekt, is natuurlijk de lage maandlast omdat enkel rente werd betaald. De hoofdsom blijft gelijk tenzij men vrijwillig extra aflossingen doet.

Renteaftrek vervalt

In 2001 is er een wet aangenomen dat na een looptijd van 30 jaar de renteaftrek vervalt. Dit betekent dat voor veel aflossingsvrije hypotheken die tientallen jaren geleden zijn gefinancierd met ingang van 1-1-2031 de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is, wat invloed heeft op de betaalbaarheid van de woonlast.

Aflossing aflossingsvrije hypotheek

Vaak heeft deze hypotheek een looptijd van 30 jaar en moet daarna afgelost worden. Mocht aflossen niet lukken dan dreigt een gedwongen verkoop.

Aflossingsblij

Zorg dat u voldoende inzicht hebt in uw persoonlijke situatie zodat u niet voor verassingen zult komen te staan. Aandachtspunten zijn hierbij:
• Wat zijn de gevolgen van het vervallen van de hypotheekrenteaftrek de komende jaren voor mijn woonlasten?
• Wat gebeurd er als de looptijd van de hypotheek is verstreken? Kan ik deze verlengen en indien dit niet mogelijk is heb ik dan voldoende overwaarde en inkomen om de hypotheek over te sluiten? (vaak val je na pensionering terug in inkomen en kun je een veel lager bedrag aan hypotheek krijgen).
• Mocht er een nieuwe hypotheek worden verstrekt, dan zouden de woonlasten kunnen stijgen doordat er nu wel degelijk afgelost moet worden.

Mogelijke oplossingen

De hypotheek af gaan lossen of vermogen opbouwen voor een toekomstige aflossing. Tevens is het te overwegen of er bereidheid bestaat om te verhuizen naar een woning met een lagere woonlast. Maar het allerbelangrijkste is inzicht te verkrijgen door een goede inventarisatie, zodat u weet wat in de toekomst uw financiële mogelijkheden zijn.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.