Acquisitiefraude via de telefoon

donderdag 25/09/2014

De meest voorkomende vorm van acquisitiefraude is die via telefonische misleiding. Telefonische acquisitiegesprekken blijken door medewerkers van acquisitiebureaus uiterst geraffineerd te worden gevoerd: op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd de ondernemer een handtekening te ontfutselen of een telefonisch akkoord.

Doorgaans is het gesprek gebaseerd op een leugen en wordt hierop voortgeborduurd. De meest voorkomende benaderwijzen en trucs zijn de volgende: Het malafide bureau refereert aan een advertentieovereenkomst die eerder (mondeling) zou zijn afgesproken. Een bevestiging hiervan per fax/mail/post volgt direct hierna. In bepaalde gevallen is deze fax voorzien van de ‘standaard’ advertentie die de betreffende ondernemer in het verleden heeft aangeleverd aan bonafide advertentiebureaus, hierdoor wordt de suggestie dat er reeds een overeenkomst bestaat, versterkt.

De ondernemer wordt in de waan gebracht te maken te hebben met een bonafide bureau waar hij daadwerkelijk een zakelijke relatie mee heeft (vaak een telefoon-/gemeentegids of politiegids die huis aan huis wordt bezorgd). De nu te verzenden fax dient uitsluitend getekend te worden ter controle van de eerder aan het bureau verstrekte gegevens. Later blijkt men toch te hebben getekend voor een (volstrekt nieuwe) overeenkomst;

De ondernemer wordt benaderd met het verhaal dat zijn bedrijfsgegevens gratis op een website zouden staan vermeld. Deze advertentieplaats kan naar de bewoordingen van de acquisiteur niet langer gratis worden aangeboden en de ondernemer wordt gevraagd of hij akkoord gaat met een betaalde verlenging. De ondernemer geeft aan dat hij dat niet wil, waarop door de andere partij dringend wordt verzocht de thans toe te sturen fax te ondertekenen om de "automatische verlenging " stop te zetten. Men blijkt vervolgens juist te tekenen voor een geheel nieuwe overeenkomst voor een bepaalde periode;

Sommige advertentiebureaus werken door middel van een mondelinge overeenkomst. De ondernemer wordt in de waan gebracht te maken te hebben met een bonafide bureau waar hij daadwerkelijk een zakelijke relatie mee heeft. Het malafide bureau refereert aan een overeenkomst die eerder zou zijn afgesproken. De ondernemer hoeft alleen maar de gegevens even te controleren. De acquisiteur noemt in een rap tempo de bedrijfsgegevens van de ondernemer en de voorwaarden van de overeenkomst op waarna hij zijn mondelinge akkoord moet geven. Bij het ontvangen van de factuur ontdekt de ondernemer pas dat het advertentiebureau een totaal ander bedrijf is;

Er wordt gezegd dan wel heel sterk gesuggereerd dat men in opdracht werkt van, of dat er wordt samengewerkt met overheidsinstanties, gemeenten ("Wij brengen de gemeentegids uit.") of goede doelen.

Een nieuwere vorm van telefonisch benaderen is de volgende: het acquisitiebureau belt op door middel van een bandje dat afgespeeld wordt. Het gesprek verloopt warrig en veelal eindigt het bandje met de mededeling, dat de lijn slecht is.

Let u erop, om dergelijke gesprekken direct te beëindigen indien u geen interesse heeft in dergelijke advertentieplaatsingen!

Bron Fraudehelpdesk