Accountants kiezen voor beroepseed

donderdag 19/05/2016

Accountants leggen voortaan een eed af om te benadrukken dat zij hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. De Ledenvergadering van beroepsorganisatie NBA stemde in grote meerderheid in met de invoering van de eed, die bij moet dragen aan herstel van vertrouwen in het accountantsberoep.

De nieuwe beroepseed stelt dat de accountant zich ervan bewust is te moeten handelen in het algemeen belang en zich houdt aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Alle ingeschreven actieve accountants moeten de eed afleggen voor 1 mei 2017, binnen elf maanden na de inwerkingtreding van de verordening op 1 juni 2016. Nieuwe accountants leggen de eed af bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na inschrijving in het register. De eed kan ook in het Fries of het Engels worden afgelegd.

De invoering van een beroepseed voor accountants is de eerstgenoemde maatregel uit het verbeterplan voor de sector 'In het publiek belang', dat in september 2014 werd gepresenteerd als antwoord op kritiek op het functioneren van accountants. Doelstelling is om de implementatie van de maatregelen uit het plan eind 2017 afgerond te hebben.

Bron: www.nba.nl